Utegården på baksidan

Utegården på baksidan


Linneas förskola startades 1991 och drivs som ett personal kooperativ. Vår barngrupp består av 19 barn i åldrarna 1-6 år. Vår förskola bedrivs i en friliggande villa med en stor utegård. Vår profilering är natur. Vi arbetar med återvinning och kompostering. Med förskolans läroplan som grund arbetar vi för att ge barnen ett livslångt lärande. Barnen ska utvecklas genom en lustfylld och stimulerande tid på förskolan.

På Linneas lagas all mat på förskolan och vi bakar allt vårt bröd själva. Vi använder ekologiska matprodukter, i så stor utsträckning som möjligt.

Förskolan har ett föräldraråd som representeras av föräldrar till barnen. Genom föräldrarådet kan föräldrar få möjlighet att påverka verksamheten och framföra funderingar och tankar. Detta sker i samspel med pedagogerna på förskolan. 


Dela den här sidan